สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

วิธีสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุด

สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
วิธีสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุด
ก็คือการลงมือทำในสิ่งที่เราหวาดกลัว แล้วเราจะพบว่า บางครั้งเราอาจจะกลัวมากจนเกินไป
จนทำให้ความมั่นใจสั่นคลอน
เวลาที่เราจะทำอะไร
จะพบว่าบ่อยครั้งที่จะพบกับนักทำลายกำลังใจ
แสดงตัวออกมา บอกเราว่าอย่าไปทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้เสียเวลาป่าว
เราเคยสังเกตไหมว่า คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เค้าลงมือทำทั้งๆที่กลัว และลงมือทำซ้ำๆ ก้าวข้ามกลัวนั้น จนในที่สุดก็เกิดทักษะ ความชำนาญ แล้วเกิดผลผัลธ์ที่ยิ่งใหญ่

View all ...