ชีวิตทีปรประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จ แบบไหนที่ใจเราต้องการ

ความสำเร็จ แบบไหนที่ใจเราต้องการ
ชีวิตทีปรประสบความสำเร็จ
ฟังดูน่าสนใจ และเข้าท่าไม่น้อย
สิ่งทีเราต้องทบทวนก็คือ
นิยามของควาทสำเร็จของตัวเรา
คืออะไร ควรเป็นแบบไหนอย่างไร ?

เพราะความสำเร็จ ของคนแต่ล่ะคนมีความแตกต่างกัน

ชีวิตที่สำเร็จ สำหรับบางคนอาจหมายถึง การมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า เช่น เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า
เป็นผู้จัดการ หรือเงินเดือนเพิ่ม หรือเจ้าของธุรกิจที่มีการเติบโต มีกำไรสูงขึ้น

สำหรับบางคนอาจหมายถึงการมีเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมจะทำงานเป็นทีม และก้าวไปด้วยกัน
ประสบความสบสำเร็จไปด้วยกัน

ขณะบางคนอาจหมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก

บางคนอาจหมายถึงการได้เป็นนักกีฬาระดับโลก

ไม่มีนิยามความสำเร็จใด ถูกหรือผิด
ขอเพียงทุกคนเต็มที่กับชีวิต และเป้าหมาย

คงเป็นเรื่องน่าเศร้า
หากเราปล่อยให้ตัวเองมีชีวิต หรือใช้นิยามความสำเร็จของคนอื่นๆ หรือไปตามของกระแสหลักของสังคมมาเป็นนิยามของตัวเราเอง

จงบินให้สูงกว่าที่คิด
เพราะชีวิตนั้นสั้นกว่าที่หวัง

และไม่ว่าเราจะเลือกความสำเร็จแบบไหนเป็นเป้าหมาย

ขอให้เลือกแล้วทุ่มเท สุดหัวใจ  ก้าวไปให้สุดแรง สักวัน เราจะได้สัมผัสวินาทีแห่งความสำเร็จ
ในแบบของตัวเราเอง ได้อย่างสมความภาคภูมิใจแน่นอน

View all ...