ปลาตายเท่านั้นจึงไหลตามน้ำ

แนวคิดคนสำเร็จ

#ปลาตายเท่านั้นจึงไหลตามน้ำ
ธรรมชาติ คือครูที่ดีที่สุด
และสามารถสอนสั่งเราได้โดยไม่เคยออมมือ ลม ฟ้า อากาศ คือสรรพสิ่งใกล้ตัว พร้อมจะสอนสั่งเราให้เห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
หากเรารู้จักสังเกต เปิดใจรับ
เราจะพบว่าตัวเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

กระทั่งการแหวกว่ายของปลา ก็สอนอะไรเราได้
ปลาเป็นชอบว่ายทวนกระแสน้ำ
มีแต่ปลาตายเท่านั้นที่จะไหลตามน้ำ
แม้จะจะเหนื่อยหนักหนา ปลาที่แข็งแกร่งก็ชอบว่ายทวนน้ำ

#การใช้ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน
หากเารเอาแต่ยอมแพ้
ไม่กล้าหันหน้าต่อสู้
หรือฟันฝ่ากับอุปสรรคตรงๆ
แล้วเราจะเอาชนะมันได้อย่าง

!!!!ฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะตน!!!!

#success4your
#scm

View all ...